ВТМ нет се завръща с нови оптични трасета до своите клиенти. Предлагаме богата гама от тарифи и услуги за всеки според потребностите.
Високоскoростен оптичен
            интернет
Телевизия до 1000 канала
Компютри лаптопи нови
      втора употреба
Хостинг и изработка на web сайтове
Облачни услуги
Сервиз
Промоции