ВТМ нет се завръща с нови оптични трасета до своите клиенти. Предлагаме богата гама от тарифи и услуги за всеки според потребностите.
Предлагаме т.нар. облачни услуги - т.е. виртуално място на което да съхранявате Вашата важна информация. Вие имате постоянен и индивидуален достъп до информацията си. По този начи избягвате проблема с внезапната повреда на харддиска, флашката или дисковете.
       
           10 GB дисково  пространство 10 лв/месец
           50 GB дисково  пространство 15 лв/месец
          100 GB дисково  пространство 20 лв/месец