ВТМ нет се завръща с нови оптични трасета до своите клиенти. Предлагаме богата гама от тарифи и услуги за всеки според потребностите.
Ремонт Монитор
Ремонт на захранващия блок на LCD монитор - 35 лв.
Подмяна на подсветка - 15 лв на бр. При LCD лампите са 4 броя, като обикновено изгарят по двойки. Цената на лампата е 15-20 лв, съобразно дължината на лампата.
Подмяна на трансформатор на инвертор - 20 лв.
Пренавиване на траф - 25-45 лв.
Диагностика при отказан или невъзможен ремонт - 15 лв.