ВТМ нет се завръща с нови оптични трасета до своите клиенти. Предлагаме богата гама от тарифи и услуги за всеки според потребностите.
Ремонт на лаптопи
Ремонт на компютри
Ремонт Таблети
Ремонт на монитори
Ремoнт на GSM
Асемблиране на компютри
Изграждане на интернет мрежи
Зареждане на тонер
            касети 
Търговия с електронни
     елементи и части